ГРЕСИ


Грес- представлява пастообразно вещество, съставено от смазващи масла и сгъстител и специално подбрани добавки, което служи за смазване на триещи се машинни части. Нормално гресите се състоят от 80% смазващо масло, около 5% до 10% сгъстител и около 10% до 15% добавки. За сгъстител се използва при най-разпространените греси сапун на базата на лек или алкален метал, който образува една пореста субстанция, която обхваща маслените капки. При триенето и премачкването на греста по време на работа смазващото масло се подава към триещите се повърхности и изпълнява смазващите се функции. Освен смазване, греста играе важна роля за защита от корозия, което се постига чрез използването на добавки. Тези добавки могат да съдържат и сухи смазващи материали. Гресите не могат да се смесват винаги една с друга, тъй като сгъстителите не винаги са съвместими.

Няма добавени продукти в тази категория.